با ثبت مشخصات خود علاوه بر عضو شدن در باشگاه مشتریان شرکت سیما پردازان پیشرو از ۱۰ درصد تخفیف هنگام خرید بهره مند شوید . در ضمن اطلاعات وارد شده شما نزد این شرکت محفوظ میباشد و مورد سوءاستفاده تبلیغاتی قرار نخواهد گرفت .


takhfif-10