گلدان های فضای داخلی

گلدان ها و فلاورباکس های فضای داخلی مناسب دکوراسیون داخلی ، منازل ، دفاتر ، مراکز تجاری و تفریحی ، سالن های بزرگ و کوچک ، مجتمع های خرید ، هتل ها و رستورانها و کافی شاپ ها و لابی ساختمانها و ادارات ، سازمانها و شرکت ها ، موسسات و برج ها و … میباشد و در سایزها و مدل های گوناگون تولید میشوند. لازم به ذکر است این گلدان ها و فلاورباکس ها دارای رنگ ظریفتر و زیباتری بوده و در صورت نیاز به زیرگلدانی به صورت همرنگ با گلدان و متناسب با آن ارائه میشود. گلدان ها در صورت درخواست مشتری به صورت پتینه کاری شده نیز تحویل می گردند. همچنین بنا بر نیاز و سلیقه مشتری امکان نورپردازی بعضی از مدل ها وجود دارد.

نمونه های گلدان های مخصوص فضاهای داخلی، مناسب دکوراسیون داخلی را در زیر مشاهده مینمایید.


گلدان موج

کد : SP251
سایز : ۸۷ * ۴۰

گلدان رخساره

کد : SP256
سایز : ۲۳ * ۲۰ * ۶۷
این مدل گلدان در ۳ سایز دیگر نیز تولید میشود که به شرح زیر است.
گلدان رخساره کد F253 به سایز ۲۳ * ۲۳ * ۱۱۹
گلدان رخساره کد F254 به سایز ۳۳ * ۲۳ * ۱۱۳
گلدان رخساره کد F255 به سایز ۲۵ * ۲۰ * ۸۷

گلدان گلچهره

کد : SP301
سایز : ۲۴ * ۱۸
این مدل گلدان در ۶ سایز دیگر نیز تولید میشود که به شرح زیر است.
گلدان گلچهره کد F302 به سایز ۳۳ * ۲۱
گلدان گلچهره کد F303 به سایز ۳۵ * ۲۵
گلدان گلچهره کد F304 به سایز ۳۵ * ۲۵
گلدان گلچهره کد F305 به سایز ۴۳ * ۲۴
گلدان گلچهره کد F306 به سایز ۴۹ * ۳۰
گلدان گلچهره کد F307 به سایز ۶۰ * ۳۴

 

گلدان با پایه

کد : F207
سایز : ۴۹ * ۱۱۵

گلدان پاپیتال C

کد : F280
سایز : ۸۰ * ۵۰

گلدان بگونیا

کد : F203
سایز : ۶۰ * ۶۵

گلدان مدرن پیچک

کد : SP103
سایز : ۳۱ * ۳۱ * ۴۵
این مدل گلدان در ۶ سایز دیگر نیز تولید میشود که به شرح زیر است.
گلدان مدرن پیچک کد SP100 به سایز ۵۵ * ۵۵ * ۸۸
گلدان مدرن پیچک کد SP101 به سایز ۴۷ * ۴۷ * ۷۵
گلدان مدرن پیچک کد SP102 به سایز ۳۶ * ۳۶ * ۵۵
گلدان مدرن پیچک کد SP104 به سایز ۵۴ * ۵۴ * ۵۱
گلدان مدرن پیچک کد SP105 به سایز ۴۶ * ۴۶ * ۴۳
گلدان مدرن پیچک کد SP106 به سایز ۳۸ * ۳۸ * ۳۵

گلدان مدرن نسترن

کد : SP112
سایز : ۳۶ * ۳۶ * ۶۰
این مدل گلدان در ۶ سایز دیگر نیز تولید میشود که به شرح زیر است.
گلدان مدرن نسترن کد SP110 به سایز ۵۵ * ۵۵ * ۹۳
گلدان مدرن نسترن کد SP111 به سایز ۴۷ * ۴۷ * ۸۰
گلدان مدرن نسترن کد SP113 به سایز ۳۱ * ۳۱ * ۴۵
گلدان مدرن نسترن کد SP114 به سایز ۵۸ * ۵۸ * ۵۸
گلدان مدرن نسترن کد SP115 به سایز ۵۰ * ۵۰ * ۵۰
گلدان مدرن نسترن کد SP116 به سایز ۴۲ * ۴۲ * ۴۲

گلدان مدرن نیلوفر

کد :  SP121
سایز : ۴۷ * ۴۷ * ۷۵
این مدل گلدان در ۳ سایز دیگر نیز تولید میشود که به شرح زیر است.
گلدان مدرن نیلوفر کد SP120 به سایز ۵۵ * ۵۵ * ۸۸
گلدان مدرن نیلوفر کد SP122 به سایز ۴۷ * ۴۷ * ۷۵
گلدان مدرن نیلوفر کد SP123 به سایز ۳۶ * ۳۶ * ۵۵

گلدان مدرن نسترن

کد :  SP125
سایز : ۱۱۲ * ۳۸ * ۵۸
این مدل گلدان در ۴ سایز دیگر نیز تولید میشود که به شرح زیر است.
گلدان مدرن نسترن کد SP126 به سایز ۹۳ * ۳۲ * ۴۷
گلدان مدرن نسترن کد SP135 به سایز ۷۵ * ۳۷ * ۳۷
گلدان مدرن نسترن کد SP136 به سایز ۶۲ * ۳۱ * ۳۱
گلدان مدرن نسترن کد SP137 به سایز ۵۵ * ۲۶ * ۲۶

گلدان مدرن نسترن

کد :  SP145
سایز : ۲۶ * ۲۶ * ۳۹
این مدل گلدان در ۱۱ سایز دیگر نیز تولید میشود که به شرح زیر است.
گلدان مدرن نسترن کد SP146 به سایز ۳۱ * ۳۱ * ۴۴
گلدان مدرن نسترن کد SP147 به سایز ۳۷ * ۳۷ * ۵۰
گلدان مدرن نسترن کد SP148 به سایز ۴۴ * ۴۴ * ۵۷
گلدان مدرن نسترن کد SP149 به سایز ۳۱ * ۳۱ * ۵۷
گلدان مدرن نسترن کد SP150 به سایز ۳۷ * ۳۷ * ۶۳
گلدان مدرن نسترن کد SP151 به سایز ۴۴ * ۴۴ * ۷۰
گلدان مدرن نسترن کد SP160 به سایز ۲۶ * ۲۶ * ۲۶
گلدان مدرن نسترن کد SP161 به سایز ۳۱ * ۳۱ * ۳۱
گلدان مدرن نسترن کد SP162 به سایز ۳۷ * ۳۷ * ۳۷
گلدان مدرن نسترن کد SP163 به سایز ۴۴ * ۴۴ * ۴۴
گلدان مدرن نسترن کد SP164 به سایز ۵۲ * ۵۲ * ۵۲
گلدان مدرن نسترن کد SP165 به سایز ۶۵ * ۶۵ * ۶۵

گلدان مدرن ارکیده

کد :  SP201
سایز : ۱۲۰ * ۲۷ * ۴۵
این مدل گلدان در ۶ سایز دیگر نیز تولید میشود که به شرح زیر است.
گلدان مدرن ارکیده کد SP200 به سایز ۱۲۰ * ۴۰ * ۶۰
گلدان مدرن ارکیده کد SP202 به سایز ۷۰ * ۲۶ * ۴۰
گلدان مدرن ارکیده کد SP203 به سایز ۹۰ * ۳۰ * ۵۰
گلدان مدرن ارکیده کد SP204 به سایز ۱۲۰ * ۲۷ * ۵۰
گلدان مدرن ارکیده کد SP205 به سایز ۱۲۰ * ۴۰ * ۴۰
گلدان مدرن ارکیده کد SP206 به سایز ۹۰ * ۲۷ * ۲۷

 

گلدان مدرن ارکیده

کد :  SP235
سایز : ۳۳ * ۳۳ * ۴۵
این مدل گلدان در ۴ سایز دیگر نیز تولید میشود که به شرح زیر است.
گلدان مدرن ارکیده کد SP236 به سایز ۴۲ * ۴۲ * ۷۰
گلدان مدرن ارکیده کد SP236 به سایز ۳۳ * ۳۳ * ۹۰
گلدان مدرن ارکیده کد SP236 به سایز ۳۳ * ۳۳ * ۷۵
گلدان مدرن ارکیده کد SP236 به سایز ۳۳ * ۳۳ * ۶۰

گلدان مدرن ارکیده

کد :  SP250
سایز : ۵۰ * ۵۰ * ۶۵
این مدل گلدان در ۴ سایز دیگر نیز تولید میشود که به شرح زیر است.
گلدان مدرن ارکیده کد SP251 به سایز ۴۵ * ۴۵ * ۹۵
گلدان مدرن ارکیده کد SP252 به سایز ۵۵ * ۵۵ * ۷۵
گلدان مدرن ارکیده کد SP252 به سایز ۳۵ * ۳۵ * ۷۵
گلدان مدرن ارکیده کد SP252 به سایز ۴۰ * ۴۰ * ۵۰